Historia Polskiej Kaplicy Św. Stanisława bpa i m w Kaiserslautern

PMK w Kaiserslautern istnieje od 1953 r. Założycielem i organizatorem Misji jest ks.kanonik Arkadiusz Tyczyński, kapłan archidiecezji łódzkiej, były więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym przebywał przez 5 lat. Jest on także budowniczym Kaplicy pod wezwaniem św.Stanisława bpa i m, w Kaiserslautern.
Kaplica powstała według projektu inż. mjr Jasińskiego z Mannheim. Materiały na budowę kaplicy dostarczyła Armia Amerykańska a prace budowlane wykonali nasi parafianie z pomocą Litwinów z „Kompani Roboczej“ Kaiserslautern. W 1973 r. ks. kanonik Tyczyński przeszedł na emeryturę a jego miejsce zajął ks. kanonik Stanisław Nowakowski, kapelan oddziałów wartowniczych w Kaiserslautern.

Oto fragment książki Kazimierza Karlsbada, pseudonim „ Radek”, pod tytułem : „200 kartek wyrwanych z młodosci”, wspominający o istnieniu naszej Misji.

„Pierwszy postój naszej nowej kompanii był w Kaiserslautern, a właściwie w pobliżu tego miasta, w południowo-zachodnich Niemczech, gdzie mieściła się olbrzymia amerykańska baza materiałowa i amunicyjna. Wielohektarowy teren sosnowego lasu był ogrodzony wysokim płotem z drutów kolczastych i pilnowany przez kilka kompani Polaków z bronią automatyczną i wilczurami na smyczach.
Z terenu tego można się było wydalać tylko za przepustką, ale za to wszystko, co potrzebne do względnie wygodnego życia w polowych warunkach, było na miejscu, włączając kantynę z pierwszorzędnym menu, prysznice z gorącą wodą i bezpłatne kino czynne przez cały dzień. Była tam też kaplica polowa i bardzo przyjemny ksiądz Polak, również w kompanijnym mundurze. Podczas dwutygodniowego pobytu na tym „depo”, miałem niejednokrotnie służbę pilnując ułożonych w lesie pod plandekami, stosów bomb, pocisków artyleryjskich i kanistrów z benzyną. Miejscami stały całe rzędy krytych ciężarówek, już załadowanych i gotowych do jazdy.”

W latach 1955-70 na terenie bazy militarnej „ Pulaski Baracks” służyło 7 kompanii „Wolnej Służby” (Labor Service), której członkowie tworzyli część pierwotnej parafii. Poza nimi gromadzili się w kaplicy Polacy zesłani na prace przymusowe podczas II Wojny Światowej, którzy po wojnie osiedlili się w Kaiserslautern oraz pózniejsi azylanci z okresu stanu wojennego jak również osoby i rodziny przyjeżdżające do Niemiec w ramach łączenia rodzin. Dzisiaj
modli się w naszej Kaplicy także Wojsko Polskie stacjonujace w Ramstein w ramach sił NATO.

Remont Kaplicy przeprowadzono w 1990 roku. Dzięki pracy parafian oraz materiałom udostępnionym przez wojsko amerykańskie, zalano nowe fundamęty, wzmocniono ściany boczne oraz w 2005 roku odnowiono dach, pokrywając go blachą.

Następnym duszpasterzem Polaków w Kaiserslautern i okolicy ( Homburg, Pirmasens, Zweibrücken, Neustadt ) został ks.kanonik Henryk Górecki, kapłan archidiecezji wrocławskiej.

W 2005 roku postawiony został sześcio metrowy krzyż upamiętniający 60 lecie istnienia duszpasterstwa polskiego na terenie Kaiserslautern i diecezji Speyer. Następnie w 2012 roku do tego pamiątkowego krzyża przytwierdzono korpus Pana Jezusa (180 cm), wyrzeźbiony przez Marka Rosińskiego z Witten. W 2007 roku poświęcony zostal ołtarz boczny ku czci Bożego Miłosierdzia i dwie figury drewniane: św.Faustyny i św.Stanisława biskupa i męczennika. Poświęcenia dokonał ks.bp Edward Janiak z Wrocławia. W 2008 roku wyremontowano dach drewianej dzwonnicy, stojącej obok Kaplicy z doprowadzono wodę do zakrystii.
Z okazji 150 rocznicy objawień Matki Bożej z Lourdes wybudowaliśmy kamienną grotę NMP, a w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej powstała na zewnątrz kapliczka – pomnik, z płaskorzeźbą Matki Bożej Katyńskiej, poświęcona ofiarom zbrodni z 1940 oraz ofiarom katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem w 2010 roku. (Na uwagę zasługuję fakt, że kapliczka ta ukończona została dokładnie 10 kwietnia 2010 roku – w dniu katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem).

W roku 2012 otrzmaliśmy relikwie św. Jana Pawła II, które zostały umieszczone w Kaplicy, w ołtarzu bocznym – Matki Bożej Częstochowskiej. W roku 2013 relikwie św.Siostry Faustyny Kowalskiej, wraz z figurą naszej Rodaczki umieszczone zostały w ołtarzu bocznym – Bożego Miłosierdzia. Od ponad 60 lat w Kaplicy odbywają si regularnie Msze św. w każdą niedzielę i święta o godz.10.00 oraz w piątki o godz.18.00, połączona z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Kaplica Św. Stanisława została decyzją US Army zamknięta do odwołania.

Ks. Henryk Górecki

  

ROCZNICA KATYŃSKA

8 kwietnia br. w niedzielę Bożego Miłosierdzia uczestniczyliśmy we Mszy św. w
kościele św. Marcina w centrum Kaiserslautern, modląc się w intencji 22
tysięcy Rodaków zamordowanych strzałem w tył głowy w  Katyniu w 1940 roku
oraz w intencji 96 ofiar katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem. Po Mszy św.
pojechaliśmy na teren bazy amerykańskiej (Pulaski Baraks), gdzie zajduje się
nasza Kaplica wybudowana w 1953 przez polskich żołnierzy służących w Armii
Amerykańskiej (Labor Service), która niestety od listopada 2017 jest
zamknięta i nam odebrana przez US Army. Na terenie tejże Kaplicy
wybudowaliśmy w 2010 roku kapliczkę – pomnik zawierającą urnę z ziemią
katyńską oraz płaskorzezbę Matki Bożej Katyńskiej. Na uwagę zasługuje fakt,
iż pomnik ten został ukończony dokładnie 10 kwietnia 2010 roku -w dniu
katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem.
Złożyliśmy wieniec z biało-czerwonych kwiatów i zapaliliśmy znicze nagrobne.
Odmówiliśmy także wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji
wszystkich ofiar tej strasznej sowieckiej zbrodni ludobójstwa, jak i 96
ofiar delegacji rządowej, udającej się na uroczystości katyńskie w 2010 roku.
Pamiętając, że rok obecny jest Jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, poleciliśmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich obroców
naszej wolności i niepodległości.

Ks. Henryk Górecki