Zapraszamy na stronę Polskiej Misji Katolickiej w Kaiserslautern.
Herzlich willkommen auf der Internetseite der polnischen katholischen Mission in Kaiserslautern.

Rejestracja na uczestnictwo w nabożeństwach

Proszę wydrukować, wypełnić i przynieść poniższy formularz do kościoła.
Jest to obowiązkowy wymóg w związku z pandemią.

Anmeldezettel für Gottesdienste

Ogłoszenie

Ze względu na aktualny stan epidemii, Msze Św. nie będą się odbywć do 14 lutego 2021.

Od 17 maja Msze Św. w języku polskim odbywać się będą w Kościele Św. Marcina w Kaiserslautern o godz. 13:30.
Chęć uczestnictwa w Mszy Św. proszę koniecznie wcześniej zameldować telefonicznie w środę, czwartek lub piątek od godz. 10:00 do 13:00 pod numerem tel. 0177/ 2177 781.

Konieczność ta spowodowana jest wymogami i zarządzeniami władz kościelnych i świeckich.

ROCZNICA KATYŃSKA

8 kwietnia br. w niedzielę Bożego Miłosierdzia uczestniczyliśmy we Mszy św. w
kościele św. Marcina w centrum Kaiserslautern, modląc się w intencji 22
tysięcy Rodaków zamordowanych strzałem w tył głowy w  Katyniu w 1940 roku
oraz w intencji 96 ofiar katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem. Po Mszy św.
pojechaliśmy na teren bazy amerykańskiej (Pulaski Baraks), gdzie zajduje się
nasza Kaplica wybudowana w 1953 przez polskich żołnierzy służących w Armii
Amerykańskiej (Labor Service), która niestety od listopada 2017 jest
zamknięta i nam odebrana przez US Army. Na terenie tejże Kaplicy
wybudowaliśmy w 2010 roku kapliczkę – pomnik zawierającą urnę z ziemią
katyńską oraz płaskorzezbę Matki Bożej Katyńskiej. Na uwagę zasługuje fakt,
iż pomnik ten został ukończony dokładnie 10 kwietnia 2010 roku -w dniu
katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem.
Złożyliśmy wieniec z biało-czerwonych kwiatów i zapaliliśmy znicze nagrobne.
Odmówiliśmy także wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji
wszystkich ofiar tej strasznej sowieckiej zbrodni ludobójstwa, jak i 96
ofiar delegacji rządowej, udającej się na uroczystości katyńskie w 2010 roku.
Pamiętając, że rok obecny jest Jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, poleciliśmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich obroców
naszej wolności i niepodległości.

Ks. Henryk Górecki